Tarih içerisinde toplumların en temel çıkmaz problemlerinin imdadına daima mucit ve girişimci liderler yetişmiştir. Orduların başarısı, hastalıklarla baş edilmesi, her türlü doğal afetlerden korunması, güvenliğin sağlanması, yaşamsal konfora olan talebe ulaşılmasında en etken rolü girişimci liderler oynamaktadır. Avrupa’nın sanayi gelişiminde, mucit girişimci icatlarının devlet eliyle desteklenmesi sayesinde; bu icatların ürün ve hizmetlere dönüşmesiyle birlikte istenilen zenginliğe ulaşılmıştır. Cumhuriyet tarihimizde birçok mucit girişimci liderlerin çabası ile ileri teknoloji, özgün mal ve hizmetler icat etmeye ve üretimine başlamışlar ise de devletin desteğinden yoksun olarak ve bürokrasi engelleri sebebiyle hedeflenen amaca ulaşamamışlardır. Mucit lider Özdemir BAYRAKTAR; mühendislik bilgisi, deha zekâsı ve üniversitedeki asistanlık göreviyle edinmiş olduğu tecrübelerden dolayı, bürokrasi içerisinde ileri teknolojiye, özgün mal ve hizmet üretimine yönelik girişimlere gerekli önemin verilmediğinin farkındaydı. Çünkü mucit girişimci liderler özgün bağımsız çalışma eğilimindedirler. Belirli kalıplar içerisinde kalmaz, başkalarından emir almazlar.

                Girişimci mucit lider özellikleri içerisinde, çeşitli veri ve olaylardaki farklılıkları görebilme becerisi vardır. Herkes küçük parçalara odaklanırken onlar resmin tamamına odaklanırlar. Özdemir BAYRAKTAR; Ülkede İleri teknolojinin, özgün mal ve hizmetin üretilmesi için siyasal iktidarların bu konuyla ilgili olarak mucitleri, cesaret ve destekten yoksun bıraktıklarının farkındaydı. Ülkenin bu temel sorunu, zihnini sürekli meşgul etmekteydi. Üniversitedeki asistanlık görevinden ayrıldıktan sonra makine imalat atölyesi kurarak burada elde ettiği gelirin tamamını, zihnini meşgul eden sorunların çözüm bulmasına yönelik araştırmalarında kullandı.  Ülkenin temel sorunlarından olan İleri teknoloji, özgün mal ve hizmet üretimine yönelik neler yapılabileceğine odaklanmaya başladı. Zaten mucit liderlerin özellikleri arasında yeni fikirler geliştirme, sorunları fırsata çevirme ve farklı açılardan bakabilme becerisi vardır. Özdemir BAYRAKTAR, zihnini meşgul eden bu sorunlarla bile herkesin hayal sandığı, ama geleceği önceden sezip görebilen bakış açısı ve problem çözme yeteneği ile çözüme odaklanmıştır. Bu alanda da; aile efradında liderlik vasfına ve yüksek zekaya hayiz çocuklarını, mühendislik eğitimine yönlendirerek yetiştirmiştir. Geleceğin Teknolojisini yakalamak için 30 yıl önceden çalışmalara başlamıştı, çünkü dahi mucit liderler, büyük ve geniş bir vizyona sahiptirler. Onlar bazen okyanus ötelerindeki kara parçalarının varlığını zihinlerinden geçirirken, sıradan insanlar için çok hayalci görünmektedirler. Çünkü dahi mucit liderler insan hayallerini zorlarlar.

                Mucit girişimcilik; fikrin modelini üretmek, fikrin kusurlarını görmek ve tasarımda geliştirmeler yapılmasını sağlayan süreçtir. Özdemir BAYRAKTAR Türkiye’ nin yüksek teknolojideki dışa bağımlılığını ve yüksek bedeller ödeyerek ithal edilmesini dert edinerek, kendisine zihinsel meşguliyet verirdi. O bu yöndeki teknolojilerin farklı tasarımlarla daha modern, daha ileri teknolojiyle nasıl üretileceğini tasarlardı. Bu tür teknolojilerin ülkede olmamasından dolayı üzüntü duyardı, bunun için 1995 yılında Türkiye’nin seçkin üniversitelerindeki zeki gençleri yanına alarak, devletin yapması gereken imkân ve fiili, kendi maddi imkân ve fedakârlıkları ile, gençleri araştırmaya ve bu teknoloji üzerinde çalışmaya sevk ediyordu. Kendi çocuklarının da bürokraside yer almalarını sağlamak yerine ve ticarette büyük kazançlar elde etmelerinden   ziyade bu mucitlik fikrinin gerçekleştirilmesine yönelik eğiterek ülkesine vakfetti.   

Mucit girişimcilik; bir fikri gerçekci ve faydalı olarak değerlendirmek, deney yapmak, ürün veya hizmeti test etmek, piyasaya sürmek, küçük ölçekli pilot programlar uygulamak, ilk örnekleri inşaa etmek ve fikrin işe yarayıp yaramayacağını veya kolay uygulanabilir olup olmadığını ölçmek için pek çok etkinlik yapmak demektir. Bütün bu süreçte sabırla, tüm zorluklara karşı tahammül etmek büyük bir liderlik vasfı olarak özveri ve cesaret gerektirir. Mucit girişimci lider Özdemir BAYRAKTAR’ ın zihnini meşgul eden fikirlerinde ısrarcı olması; bütün servet ve varlığını bu yönde kullanarak, zihnindeki bu fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik mücadelesi, dahi kişiliğinin bir göstergesidir. Bir fikrin icada ve ürüne dönüşmesi, birçok süreçte çok uzun bir zaman ve emek gerektirmektedir. Bazen garantisi olmayan, başarı veya başarısızlığı ile sonuç verebilen   bir çaba ile bu yola girmenin büyük cesaret ve kahramanlık gerektirdiği açıktır. Özdemir BAYRAKTAR; bu yolun toplumsal sorumluluk gerektirdiği, kutsiyetinin ve öneminin farkında olduğu için kendisini ülkesinin hizmetine vakfetmiştir. Özdemir BAYRAKTAR ticari kar peşinde olmamakla beraber, toplumsal zenginliği ve teknolojinin gelişimini ülkeye kazandırma amacındadır. Ülkenin başına bela olmuş terör hareketlerine karşı mücadelede kullanılacak teknolojilerin, ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtarmasını hedeflemektedir. Kendisi   iki büyük ağır ameliyat geçirmiş olmasına rağmen, iddiası ve düşüncesinden vazgeçmemiş, hedeflenen amaca odaklanmış ve bu konuda kararlı olması neticesinde faaliyetlerinden geri kalmamıştır. Bununla birlikte Sınırdaki Mehmetçiğin hayatta kalması ve yaşamını korumaya yönelik İHA üretmeyi başarmıştır. Bu başarı ile dünya çapında İHA üreten ilk 6 (altı) ülkeden biri olmayı sağladı ve ürettiği BAYRAKTAR 2 İHA ile kendi sınıfında dünya liderliğindeki yerini aldı. Mucit girişimci lider Özdemir BAYRAKTAR’ ın üzüntü duyduğu bir konu da, ülkemizde tıp alanında kullanılan teknolojinin büyük bir çoğunluğunun ithal olmasıydı. Nitekim bu konuda yerli EKG cihazı tasarlayarak, prototip üretmiştir. Mucit fikirler ilk başta diğer kişilere hayali gelebilir ve inandırıcı olmayabilir, fakat onlar kendi fikirlerinin gerçekçiliğinin farkındadırlar. Iris Murdosh’un belirttiği gibi “Hayal etmek yapmaktır, bir tür kişisel keşiftir”: Bunlar, detayları oluşturur, renk katar, katı gerçek olarak değerlendirebilecekleri şeylerin ötesine geçen yollarda olasılıklar yaratan ve sürekli olarak meşgul olunan bir faaliyettir. Mucit girişimcilerin yaygın bu tür iradeli ve büyük ölçüde bilinçli bir şekilde yeni olasılıkları araştırması etraflıca düşünmedir. Yeni hipotezler üretmemizi, herşeyi farklı şekilde görmemizi sağlarlar. Farketmediğimiz birçok şeyi onlar farkederler. Özdemir BAYRAKTAR’ ın lider durumundaki ekibinin yaptığı proje ve işlerde başkalarının fark edemediği bir eksiklik, yine kendisi tarafından fark edilir ve tamamlanırdı. Dahi liderler, aynı zamanda eksik bırakılan kısımları tamamlayanlardır. İnsan beyninin emsalsiz bir yeteneği de geleceği hayal ederek zihni tasavvurlar oluşturmasıdır. Liderler de bu zihni tasavvurları   liderlik marifetiyle gerçekliğe dönüştürebilirler. Herkesin rüya sandığı, Özdemir BAYRAKTAR için rüya değil henüz gerçekleşmemiş gerçekliktir. Liderlerin sorumluluğu bu vizyonu gerçeğe kavuşturmaktır. 

         Birçok insanın kabiliyeti vardır ama gerçek icadın üretim süreci disiplin gerektirir. Bu süreçte yükümlülük alma, uygulama, hırs, sabır ve özen yolu ile potansiyel sağlanarak verim alınır. Her şeyden daha mühim olan da mucit liderlerin gerekli disiplin, kararlılık ve cesarete sahip olmalarıdır. Özdemir BAYRAKTAR bu zorlu süreçte, devletten destek almadığı gibi birçok bürokrasi engellemelerine de maruz kaldı. Yaptığı iş; büyük bir cesaret gerektiren, adeta muharebe meydanlarında makineli tüfek yuvasına hücum eden askerin kahramanlığı gibidir ve orduları atış hattı tehlikesinden kurtarmak kadar cesaret ister. Yaptığı işin bu denli cesaret ve kahramanlık gerektirdiği açıktır. Mucit girişimci liderler cesaretleri ile kahramandırlar. Özdemir BAYRAKTAR her işinde disiplinli olması, cesaret, sabır, ısrarlı tutumu ve mücadele ruhu ile herkese örnek teşkil edecektir. Asil ve meydan okuyucu tavrıyla, Ülkemizde özgün milli Teknoloji üretiminde bir sanayi dönemine damgasını vurmuştur.

         Özdemir BAYRAKTAR Teknoloji gelişiminde devrim yaratacak buluşları geliştiren ve piyasaya sunan farklı teknolojide yepyeni ürünleri icat etmek amacıyla birleştirme konusunda önüne geçilmez bir tutkuya sahipti. Her an için teknoloji parçalarının birleşiminde bir üst teknoloji devrimi yapmakta maharetliydi.

Tarihten günümüze kadar milyonlarca insan doğup ölmüştür ama onlardan çok az sayıdaki isimler hatırlanır. Özdemir BAYRAKTAR’ ın yaptığı hizmetler, bugün ülkemizde olduğu gibi,  gelecek kuşaklara da nesilden nesile aktarılacak ve şükranla anılacaktır. Özdemir BAYRAKTAR tarih sayfasındaki yerini bugünden almıştır. Gelecekte ise  işletme okullarında mucit ve girişimci liderlik konusunda   milli özgün teknoloji üretim  hikâyesinin  birçok doktora tezinde de  yer alacağından eminim.

ABDURRAHMAN FİLİZ
Bağımsız Denetçi &Mali Müşavir

Liderliğinizle bize rehber oldunuz. Fikirlerin hayata geçirilmesini aşıladınız. Umutsuzluk çukurunda , gençlerin lider buluşlara imza atacağına inandırdınız. Ülkenin geleceğini aydınlığa çıkaracak bir yol tutturdunuz. Gençlere ; yarınlara güvenle bakabilmelerinde meşale oldunuz. ‘’Güçlü devlet olmalıyız , mazlumlar bekler bizi’’ diyerek ,ülkede liderlik edip gençlere güveni aşıladınız. Nesillerce minnet duyar ülkemiz. Mekânın Cennet Olsun. Değerli büyüğüm Özdemir Ağabey.

Kaynak: www.bdTurkey.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)