Başvuru süresinde son gün, 3 Temmuz 2023 Pazartesi (bugün dahil). 7440 sayılı Kanunda yer alan bu düzenlemelerden yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz Pazartesi günü sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, kesinleşmemiş veya inceleme aşamasındaki alacakların yapılandırılması, ihtilaflı alacakların tasfiyesi, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi düzenlemelerden yararlanmak için yapılacak başvurularda artık sona yaklaşıldı. Artık son günler bile denilebilir. Çünkü, başvuru süresinde son gün, 3 Temmuz 2023 Pazartesi (bugün dahil). 7440 sayılı Kanunda yer alan bu düzenlemelerden yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz Pazartesi günü sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmaları gerekiyor.

3 Temmuz hak düşürücü bir süre, aman dikkat!

Evet, başvuru süresinin son günü olan 3 Temmuz, hak düşürücü bir süre. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz’a kadar (bugün dahil) başvuruda bulunmaları gerekiyor. 3 Temmuz günü sonuna kadar başvuruda bulunmayanların, 7440 sayılı Kanun hükümlerinden ve bu Kanunda yer alan söz konusu düzenlemelerden yararlanmaları mümkün bulunmuyor.

Tutar ve kapsam olarak bugüne kadar ki en büyük borç yapılandırması!

Hem tutar hem de kapsam olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması! 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar TL’lik alacağının yapılandırılması söz konusu. Diğerlerinden farklı olarak düzenleyici ve denetleyici kurumlar (üst kurullar) tarafından verilen idari para cezaları ile adli para cezaları ilk defa yapılandırma kapsamına alındı.

Yapılandırmada aslan payı, Maliye ve SGK’nın!

Borç yapılandırmasında aslan payı, her zaman olduğu gibi Maliye ve SGK’nın.

7440 sayılı Kanunla,

- Vergi dairelerine olan toplam 837,3 milyar TL tutarındaki borçların yapılandırılması öngörülüyor. Bunun 521,2 milyar TL’si alacak aslı, 316,1 milyar TL’si ise ceza, gecikme zammı ve faizi.

- SGK’nın toplam 361 milyar TL alacağının yapılandırılması söz konusu.  Bunun 196 milyar TL’si ana borç, 165 milyar TL’si gecikme zammı, cezası ve faizi.

Vergi dairelerine borcu olanların sayısı 14 milyon!

Vergi dairelerine borcu olan mükellef sayısı, 14 milyon 156 bin! 2 bin TL’nin altındaki borçları silinecek 7 milyon 692 bin kişi de, bu 14 milyon 256 bin borçlu mükellefin içinde. Bunlar düşüldüğünde, vergi dairelerine borcu olan mükellef sayısı, 6 milyon 464 bin!

SGK’ya borçlu olanların sayısı daha fazla!

3 milyon 227 bin işyeri ve 14 milyon 614 bin sigortalının SGK’ya borcu var. 7440 sayılı Kanunla bunların borçları da yapılandırılacak.

Yapılandırmada faiz oranı çok cazip!

Yapılandırmada esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, aylık yüzde 0,75, yıllık yüzde 9. Şu anda yıllık gecikme zammı oranı yüzde 30, yıllık tecil faizi oranı yüzde 24, banka kredi faiz oranları tüketici kredilerinde yüzde 40 – 50.

Yapılandırmada esas alınan yıllık yüzde 9 Yİ-ÜFE oranı, diğer oranlara göre oldukça düşük. Borçlulara yapılandırma kapsamındaki borçları için ciddi bir faiz avantajı sağlanıyor. Yani, çok düşük bir faizle vergi borçlarının yapılandırılması mümkün.

Bize göre, yapılandırma yapmak isteyenler için kaçırılmaması gereken büyük bir fırsat!

Borçlar yapılandırılarak 48 ayda 48 eşit taksitte ödenebilecek!

Evet, 7440 sayılı Kanun kapsamına giren borçlar yapılandırılarak peşin veya 48 ayda 48 eşit taksitte ödenebilecek. Taksit sayısının daha az tutulması da mümkün bulunuyor.

Başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzatıldı

7440 sayılı Kanuna göre, söz konusu düzenlemelerden yararlanılabilmesi için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve ilk taksit ödemesinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyordu. Ancak, 7440 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12 Mart 2023 tarihinden sonrasındaki süreç herkes için biraz yoğun ve sıkışıktı. Ramazan ve Ramazan Bayramı, genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi vb.nin yaşandığı süreç sonrasında 26 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı.

Yeni başvuru süresi 3 Temmuz 2023 (30 Haziran’ın resmi tatile rastlaması nedeniyle), ilk taksit ödeme süresi ise, 31 Temmuz 2023 oldu.

Burada dikkate alınacak şey, sadece başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı, sonraki taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadı. Çünkü, Cumhurbaşkanımıza verilen yetki, sadece başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin bulunuyor. Yani, Temmuz ayı içinde, yapılandırmanın hem birinci hem de ikinci taksitleri birlikte ödenecek.

İlk 2 taksitin süresinde ödenmesi zorunlu!

İlk 2 taksitin yasal süresinde ödenmesi kanunen zorunlu, ödenmediği takdirde 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılamıyor. Yani, Temmuz ayında, yapılandırmanın hem birinci hem de ikinci taksitlerinin birlikte ödenmesi gerekiyor.

Başvuru ve taksit ödeme süreleri yeniden uzatılabilir mi?

Son günlerde gelen soruların yoğunlaştığı bir konu da, başvuru ve taksit ödeme sürelerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili. 7440 sayılı Kanun’da verilen yetki Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kullanıldı, başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı. 7440 sayılı Kanunda, Cumhurbaşkanımızın söz konusu süreleri uzatma ile ilgili başkaca bir yetkisi bulunmuyor. Dolayısıyla, mevcut koşullarda söz konusu sürelerin yeniden uzatılması gibi bir durum söz konusu değil. Söz konusu süreler yapılacak yeni bir yasal düzenleme ile uzatılabilir ancak, şu an için böyle bir düşünce bulunmuyor.

Sadece borç yapılandırması değil, diğerleri için de son başvuru tarihi 3 Temmuz!

Sadece kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması değil, kesinleşmemiş veya inceleme aşamasındaki alacakların yapılandırılması, ihtilaflı alacakların tasfiyesi, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi düzenlemelerden yararlanmak için yapılacak başvurularda da, son gün 3 Temmuz 2023 Pazartesi (bugün dahil). Söz konusu düzenlemelerden yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz Pazartesi günü sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvuruları mümkünse 3 Temmuz’a bırakmayın!

Maalesef vatandaşlarımız ve vergi mükelleflerimizin en büyük ihmali, bu tür önemli başvuruları son güne bırakmaları. 7440 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12 Mart 2023 tarihinden bu yana, Maliye başta olmak üzere bizler ve meslek mensupları bu başvuruların son güne/günlere bırakılmaması konusunda çok defa uyarıda bulunduk. Ancak, gelinen sonuç ortada: Mükelleflerin büyük bir kısmı başvuruları yine son günlere bıraktı! Buradan son kez uyarıda bulunmakta fayda var: Bu kadar büyük fırsatlar sunan 7440 sayılı Kanundaki söz konusu düzenlemelerden yararlanmak için son gün olan 3 Temmuz’u beklemeden başvuruda bulunun, geç kalmayın, son güne bırakmayın!

Mali tatil başvuru süresini uzatır mı?

5604 sayılı Kanuna göre, her yıl Temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar mali tatil uygulanıyor. Ancak, Haziran ayının son gününün tatile rastlaması halinde, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlıyor. Yani, mali tatil 2023 yılında 4 Temmuz’da başlıyor. 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma ve diğer düzenlemelere ilişkin başvurularda süre, 3 Temmuz günü sonunda bitiyor. Dolayısıyla, mali tatilin başvuru ve ilk taksit ödeme süresini uzatması söz konusu değil.

Deprem bölgesinde de başvuru süresi 3 Temmuz’da bitiyor mu?

Hayır, ilan edilen mücbir sebep süresinde yeni bir uzatma yapılmadığı takdirde, deprem bölgesinde 7440 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların 1 – 31 Ekim 2023, ilk taksit ödemelerinin ise 1 - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılması gerekiyor.

Sonuç olarak;

7440 sayılı Kanunda yer alan birbirinden avantajlı düzenlemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız ve vergi mükelleflerimizin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve ilk taksit ödemelerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar (bugün dahil) yapmaları gerekiyor.  Gerçekten yararlananlara inanılmaz fırsatlar sunan bu düzenlemeleri kaçırmamakta fayda var.