Aktif işgücü programları kapsamında uygulanan 22 ayrı istihdam teşviki içerisinde en cazip desteklerden birisi olan Ustalık Telafi Programı (UTP) hakkında merak edilenleri 5 Haziran 2023 tarihli yazımızda açıklamıştık. Yüz binlerce işletmemizin ilgisini çeken ve çok ciddi miktarda finansman sağlayan bu teşvikle ilgili yeni bir düzenleme yapılmış ve bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Bu yazımızda söz konusu düzenlemeden yararlanmanın son halini sizlerle paylaşacağız.

Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ustalık Telafi Programı (UTP) teşviki uygulamasında, 24.07.2023 tarihi itibariyle yapılan önemli değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almıştır.

  • İŞKUR tarafından Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya programlara daha önce katılmış olan personeller UTP kapsamında devlet teşviğinden faydalanamayacaktır.
  • Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik, Ölçme ve Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge kapsamında Denklik yoluyla Ustalık Belgesi alabilecek durumda olan, diğer bir ifadeyle en az 5 yıl ve daha fazla aynı SGK Meslek Koduyla sigortalı çalışması olan personeller UTP kapsamında devlet teşviğinden faydalanamayacaktır. 
  • Ustalık Telafi Programına kaydolmak istediği alan/daldan mezun olanlar ile İşyeri Açma Belgesine sahip olan personeller ve Mesleki Yeterlilik Kurumundan 4. ve üzeri seviye MYK belgesi olan personeller UTP kapsamında Devlet Teşviğinden faydalanamayacaktır. 
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olup yaşlılık aylığı alan personeller(EYT kapsamında emekli olanlar da dahil olmak üzere) UTP kapsamında devlet teşviğinden faydalanamayacaktır.
  • Ustalık Telafi Programından sadece LİSE mezunları faydalanabilecek olup önlisans-lisans ve yüksek lisans mezunu personeller UTP kapsamında devlet teşviğinden faydalanamayacaktır.
  • Kursiyer sözleşmesi imzalandığı tarih itibariyle son üç yıl içinde kaç gün sigortalı olduğuna bakılmaksızın sigortalı olan personeller UTP kapsamında devlet teşviğinden faydalanamayacaktır.
  • İşletmelerde Eğitim Birimi kurulması artık zorunlu olup eğitim birimi bulunmayan işletmelere UTP kapsamında devlet teşviği verilmeyecektir.
  • Ustalık Telafi Programına dahil olan personellerine takip eden ayın 8 ine kadar maaş ödemesini yerine getirmeyen ve ödeme dekontunu okullar ile paylaşmayan işletmelere UTP kapsamında devlet teşviği verilmeyecektir.
  • Ustalık Telafi Programına dahil olan personellerin devamsızlık ve raporlu olduğu günlerin ödemesi yapılmayacaktır.
  • Yeni UTP şartları 24.07.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, bu tarih itibariyle başlayacak programlara uygulanacaktır. Dolayısıyla bu tarihten önce başlamış ve devam eden Ustalık Telafi Programları,süreç sona erene kadar eski şartlarda devam edecek olup 24.07.2023 tarihinde yapılan değişikliklerden etkilenmeyeceklerdir.
Kaynak: Olay | Fatih ACAR