T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı:E-70660756-206.16.01-78252743
Tarih: 03.08.2023
Konu: Sağlık Hizmet Sunucuları İçin Mücbir Sebep Nedeniyle 24 Ay Süre ile Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri

GENEL YAZI

ÖZET

1) Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesindeki sağlık hizmeti sunucuları için 30.11.2023 tarihine kadar,

2) Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki sağlık hizmeti sunucuları için 29.03.2024 tarihine kadar,

6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sağlık hizmeti sunucularının 24 ay süre ile tecil ve taksitlendirme talep etmesi ve bu taleplerinin uygun görülmesi halinde, her ay için ilgili taksit tutarı kadar istihkaklarından kesinti yapılacaktır.

Bilindiği üzere, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesindeki işyerleri, Yönetim Kurulunun 2023/24, 2023/28, 2023/32 ve 2023/38 sayılı kararları doğrultusunda 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında erteleme kapsamına alınmış ve alınması gereken tedbirler belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Yönetim Kurulunun 26.07.2023 tarihli ve 2023/103 sayılı kararı ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31.07.2023 tarihinde sona erecek erteleme süresi 30.11.2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmış, erteleme kapsamına alınan borçların son ödeme süresi ise 29.12.2023 tarihi (bu tarih dahil) olarak belirlenmiştir.

Kuruma gelen taleplerden, mücbir sebep nedeniyle sağlık hizmeti sunucularının zor durum yaşadıkları ve 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında 24 ay tecil faizsiz taksitlendirme uygulamasından yararlanmak istedikleri ve Kuruma olan borçlarının bu şekilde taksitler halinde istihkaklarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesini istedikleri anlaşılmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun bu kapsamda almış olduğu 27.07.2023 tarihli ve 2023/112 sayılı karar ile:

“Deprem yaşanan iller ile sınırlı olmak üzere 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla sağlık hizmeti sunucularının 24 ay süre ile tecil ve taksitlendirme talep etmesi ve bu taleplerinin uygun görülmesi halinde, her ay için ilgili taksit tutarı kadar istihkaklarından kesinti yapılarak mahsup edilmesi” uygun görülmüştür.

Buna göre;

1- Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesindeki sağlık hizmeti sunucuları için 30.11.2023 tarihine kadar,

2- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki sağlık hizmeti sunucuları için 29.03.2024 tarihine kadar

6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sağlık hizmeti sunucularının 24 ay süre ile tecil ve taksitlendirme talep etmesi ve bu taleplerinin uygun görülmesi halinde, her ay için ilgili taksit tutarı kadar istihkaklarından kesinti yapılarak mahsup edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V.