İş dünyasından gelen yoğun talep üzerine, enflasyon düzeltmesi ertelendi. Karar olumlu karşılandı ancak asıl beklenti, yıllık ve vergisiz düzeltme yapılması yönünde…

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda “enflasyon muhasebesi” olarak bilinen düzenlemede, uygulamanın bu yılın birinci geçici vergi dönemini kapsamaması yönünde karar verdi. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, düzenlemenin kapsamına giren mükellefler, 2024 yılı birinci geçici vergi döneminin (ocak-şubat-mart) sonu itibarıyla bilançolarında enflasyon düzeltmesi yapmayacak. İş dünyası ve TÜRMOB, uygulamadaki sıkışıklık ve zorluklar nedeniyle enflasyon düzeltmesinde erteleme taleplerini dile getirmiş; EKONOMİ gazetesi de geçen hafta konuya ilişkin gelişmeleri, “enflasyon düzeltmesine erteleme talebi gündemde” başlığıyla duyurmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda enflasyon muhasebesi olarak bilinen enflasyon düzelmesi uygulamasının, 2024 yılı birinci geçici vergi dönemlerinde uygulanmamasına karar verdi. Başta TÜRMOB olmak üzere meslek mensupları ve iş dünyası düzenlemeyi olumlu karşıladı. Ancak beyannamenin vergi sonucu doğurmayacak şekilde yıllık verilmesi talep ediliyor.

Enflasyon düzeltmesine ilişkin çıkarılan kanun ile düzeltmenin uygulanması dönemlerine ilişkin yetki alan Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş dünyası ve meslek mensuplarının yoğun talepleri üzerine söz konusu yetkiyi kullandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, kapsam dahilinde olan mükelleflerin 2024 yılı birinci geçici vergi döneminin(Ocak-Şubat-Mart) sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmamasını öngörüldü.

EKONOMİ bu haberi geçtiğimiz hafta okurlarına ‘enflasyon düzeltmesine erteleme talebi gündemde’ başlığıyla duyurmuştu.

Altın alım satımı yapanlara muafiyet yok

Tebliğde, birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesinin nasıl uygulanacağına ilişkin bilgiler yer aldı. Buna göre kapsam dahilindeki mükellefler enflasyon düzeltmesi yapmayacaklar. 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmeyecek, enflasyon düzeltmesi yapılan izleyen geçici vergi dönemlerinde ise bu beyannamelere düzeltilmiş bilanço eklenecek.

Ancak bu işletmeler 2023 yılı hesap dönemine ilişkin enflasyon düzeltmesi yapacaklar. Yasa uyarınca 2023 yılına ilişkin enflasyon düzeltmesi yapan işletmeler, oluşan değer artışları kaynaklı ek vergi ödemeyecekler.

Buna karşılık sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imalini yapan mükellefler, birinci geçici vergi döneminde de enflasyon düzeltmesi yapacaklar.

İş dünyası niye erteleme istemişti

Enflasyon düzeltmesi ile ilgili yasal düzenleme uyarınca geçici vergi uygulamasına tabi mükellefler (tamamına yakını) 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapacaklardı. Bu işletmelerden ağırlıklı olarak dış kaynak (kredi) kullananlar için enflasyon düzeltmesi sonucunda ek vergi doğacaktı. Yani bunlar her üç ayda bir verecekleri gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi sonucu ödeyecekleri vergiler yanı sıra enflasyon düzeltmesi sebebiyle vergi matrahları artacaktı. Bu yüzden çok sayıda işletme geçici vergi dönemlerinin kapsam dışında bırakılması ve enflasyon düzeltmesinin yıllık olarak dönem sonunda yapılmasını talep ediyorlardı.

İşletmelerden gelen bu talebi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanlığı bu tebliğ ile birlikte en azından birinci geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi yapılmamasını kararlaştırdı.

“Erken açıklansaydı daha az maliyetli olacaktı”

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer, enflasyon muhasebesinin ilk geçici vergi döneminde yapılmamasının meslek mensuplarını kısmen rahatlattığını söyledi. “Çünkü beklenilen ve istenilen bu değildi” diyen Sezer şöyle devam etti; “Meslek mensubunun beklentisi ve isteği geçici vergi dönemlerinde bilanço çıkarılmaması ve dolayısıyla enflasyon muhasebesinin geçici vergi dönemlerinde uygulanmaması ise, çünkü böyle bir durumda meslek mensuplarının iş yüklerinde ciddi bir artış olurken iş yükü artışına orantılı olarak gelirleri artmayacaktı. Bunun bilinci ile enflasyon muhasebesinin uygulanmamasını istedi. Bu durum seneye SMMM ücretlerin ciddi oranda artacağını anlamına gelmektedir. Diğer yandan ise sayıları azınlıkta kalsa da kendini sürece hazır hissetmek için firmalar birçok maliyete katlanarak yeni duruma uygun yazılım yaptırdılar ve 3 aydır bu sisteme uygun olarak defter belge tutmaktadır. Şimdi bu durumda bu firmalar yeniden bir maliyete katlanarak enflasyon etkisini ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Yani Bakanlık bu çözümü erken açıklasa idi süreç daha kolay ve daha az maliyetli olarak çözülebilecekti”