Dünya büyük bir hızla gelişmekte ve değişmektedir. Devletlerde bu değişim hızına ayak uydurmak amacıyla egemenlik haklarını kullanarak yeni vergilendirilecek alanlar tespit etmektedirler. Bunlardan bir tanesi belki de en önemlisi ise, sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesidir.

Ülkemizde de bu genel eğilime uygun olarak 26.10.2021 tarihi de yapılan yasal düzenlemeler ile 2022 takvim yılından itibaren geçerli olmak üzere sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine başlanılmıştır.

Söz konusu düzenleme gelir vergisi mükerrer 20/B maddesi ile “ sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” başlığı altında Türk vergi sisteminde yerini almış bulunmaktadır.

Bu madde kapsamında sosyal medya üzerinde elde edilen gelirleri, gelir vergisi diliminin dördüncü diliminde yer alan tutara ( 2023 yılı için 1.900.000 TL) kadar olanlar bu madde kapsamında vergilendirileceklerdir. Bu madde kapsamında vergilendirilme ise, herhangi bir beyanname verme yükümlülüğüne tabi olmaksızın elde ettikleri gelir üzerinden %15 tevkifat yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Bu tutarı aşan sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler ise Ticari Kazanç esaslarına uygun olarak vergilendirilecektir.

TBMM de kabul edilmiş, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile birlikte resmî gazetede yayınlanmayı bekleyen torba kanun ile sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin kapsamı genişletilmiş bulunmaktadır. Yapılan bu yeni düzenleme ile birlikte medya üzerinden eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi her türlü videoların paylaşılması veya yine bu ortamlar üzerinden veri işleme ve geliştirme gibi içerikleri paylaşmak suretiyle kazanç elde edilmesi de vergilendirilme sistemine dahil edilmiş bulunmaktadır.

2024 yılında yürürlüğe girecek bu değişiklik ile birlikte sosyal medya üzerinden elde edilen tüm gelirlerin vergilendirilmesi sağlanılmış olacağı için tarafımızdan yerinde bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

Söz konusu uygulama mali idarenin, sosyal medya sektörünün vergilendirmesi konusundaki görüşlerini, kararlılığını ortaya koyması açısından önemlidir. Mali idare sektörden kazanç elde eden tüm kişilerin vergilendirilmesi esasını benimsemiştir. Son zamanlarda sosyal medya üzerinde yüksek tutarlı gelir elde ettikleri düşünülen fenomenlerin bu kapsamda vergilendirilecek olması kamu vicdanını rahatlatacak bir düzenleme gibi karşımızda dursa da, bize göre asıl amaç bu işi uluslararası düzeyde yapan sosyal medya sistemimin ürkütülmeden ülkemizdeki faaliyetlerinin vergilendirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması halinde ciddi bir vergi tahsilatı yapılacağı düşünülmektedir.

Ancak bizden uyarması, Maliye Bakanlığının 2024 yılında bu konunun üzerine çok gideceği düşünülmektedir, çünkü matrah tespiti de, matrah farkı tespitinde çok kolay ve en önemlisi Bütçenin de vergi gelirlerine ihtiyacı var hemde çok. Merak etmeyin helvayı yapacak yeterli sayıda Vergi Müfettişimizde var.