131 hesap şirketin ortağa verdiği borç paranın takip edildiği hesaptır. Şüpheli alacak hesabı ile ilgisi olmaz. Şüpheli alacak tahsil edilmediği sürece bilançoda yer almaya devam eder.

-Şüpheli alacak karşılığı davanın açıldığı dönemde yapılır. Tahsil oluncaya kadar bu kayıt durur.

-Şüpheli alacak karşılığı dava açıldığı dönem yapılmak zorundadır.

-Karşılık ayrıldığı tarihte 128 ve 129 hesaplar aynı zamanda kullanılır.

-Şüpheli alacak karşılığı ayrılması alacağın şüpheli hale geldiği tarihte yapılması zorunlu olup aşağıdaki kayıtlar yapılır.

________________ / ________________

128 (B)

120/121 (A)

Alacağın şüpheli hale getirilmesi

________________ / ________________

________________ / ________________

654 (B) Karşılık Giderleri Hesabı

128 (A) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağa karşılık ayrılması

________________ / ________________

________________ / ________________

129 (B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs

128 (A) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın ve karşılığın kayıtlardan çıkarılması

________________ / ________________