Başvuru süresi 3 Temmuz 2023 tarihinde son bulmuş olmakla beraber araya kurban bayramının da girmiş olması dolayısıyla bazı mükellefler yapılandırma sırasında bir kısım borçlu olduğu vergi dairelerine dilekçe vermeyi unutmuş olabilirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyu inceleyerek bazı kolaylıklar getirmiş bulunmaktadır.

7440 sayılı Yasa uyarınca başvuru işlemleri 3 Temmuz 20223 tarihinde son bulmuştur. Ancak bu telaş ve kargaşa içerisinde bazı mükellefler yapılandırma sırasında bazı vergi dairelerine olan borçlarını yapılandırmışlar, bir kısım vergi dairesine olan borçlarını ise yapılandırmayı ihmal etmiş olabilirler. Başvuru süresi 3 Temmuz 2023 tarihinde son bulmuş olmakla beraber araya kurban bayramının da girmiş olması dolayısıyla bazı mükellefler yapılandırma sırasında bir kısım borçlu olduğu vergi dairelerine dilekçe vermeyi unutmuş olabilirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyu inceleyerek bazı kolaylıklar getirmiş bulunmaktadır. Buna göre;

  1. Aynı mükellefin birden fazla vergi dairesine borcu olması halinde Yasa’nın ikinci maddesi kapsamında dilekçe vermesi koşuluyla diğer vergi dairelerine olan borçları da bu dilekçe esas alınarak yapılandırma yapılabilecektir. Bunun için mükellefin ilgili vergi dairesine dilekçe ile başvurması ve süresinde verdiği ilk dilekçeye atıfta bulunması yeterlidir.
  2. Kanundan faydalanmak için bağlı olduğu vergi dairesine veya diğer vergi dairelerine süresi içinde yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin 31.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kanun kapsamında başvuruda bulunmadıkları borçları için herhangi bir vergi dairesine (muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle borçlu olanların borçlu oldukları vergi dairelerine) başvurmaları ve borçlu oldukları vergi dairelerince önceki başvurularının teyit edilmesi halinde bu imkandan faydalanabileceklerdir.
  3. Vergi dairesi başkanlıklarına veya vergi dairesi müdürlüklerine e-devlet sistemi üzerinden yapılandırma başvurusunda bulunan mükellefler de 31.07.2023 tarihine kadar bu durumu atladıkları diğer vergi daireleri için başvuruda dayanak olarak kullanıp, ihmal ettikleri başvuruları buna göre kullanabileceklerdir.
  4. Yine aynı şekilde yukarıda açıklandığı üzere süresi içerisinde (A) vergi dairesine başvuran bir mükellef (B, C, ve D) vergi dairelerine de borcu olduğunu ve bu (B,C,D) için yapılandırma müracaatını unutan mükellef açısından da aynı kural geçerli olup, 31.07.2023 tarihine kadar başvuru yaparak süresi içerisinde (A) vergi dairesin vermiş olduğu dilekçeyi ilgi kurarak (B,C,D,) vergi daireleri için de dilekçe vermiş gibi yapılandırma hakkını elde etmiş olacaktır.
  5. Sonuç olarak, Gelir İdaresinin İç Genelge ile getirmiş olduğu bu imkan mükelleflerin 7440 sayılı Kanunun 2., 3. Ve  4. Mad. göre bu haklardan faydalanma olanağı getirmiştir. Diğer taraftan, 213 sayılı VUK’un ve 6183 sayılı AATUHK’nun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluklar düzenlemeleri çerçevesinde mirasçılar, şirket ortakları, kefiller, kanuni temsilciler, YMM’ler, SMMM’ler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin bu sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla 31.07.2023 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce Başkanlığın internet adresi ya da e –devlet üzerinden TC kimlik numarası ile başvuruda bulunup, bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde bu kişilerde 31.07.2023 tarihine kadar dilekçelerini ilgi kurarak bu haktan faydalanabilirler. [1]

[1] Söz konusu İç Genelge 19.07.2023 gün ve 2023/2 sayılıdır.