"Sicil Bilgilerine Yönelik Bilgilendirme Kılavuzu" defterbeyan.gov.tr adresinde “Kılavuz” bölümünde yayımlanmıştır.

Defter Beyan Sistemine "KDV Beyannameleri" ile "Gelir Ekle" ve "Gider Ekle" Fonksiyonlarına Yeni İşlem Tür Kodları Hakkında Sistem Duyurusu Defter Beyan Sistemine "KDV Beyannameleri" ile "Gelir Ekle" ve "Gider Ekle" Fonksiyonlarına Yeni İşlem Tür Kodları Hakkında Sistem Duyurusu

Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükelleflerin sicil kayıtlarında yapılan değişiklikler, belirli periyotlar halinde otomatik olarak Defter-Beyan Sistemine aktarılmaktadır. Bununla birlikte dileyen mükelleflerimiz bahse konu periyotları beklemeden Defter-Beyan Sistemine aktarılması gereken sicil bilgilerini manuel olarak da güncelleyebilirler.Sicil kayıtlarındaki değişiklikler “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasında bulunan “Güncelle” butonu kullanılmak suretiyle Defter-Beyan Sistemine doğrudan yansıtılabilmektedir.Bu işlem adımlarını gerçekleştiren mükelleflerin güncel sicil bilgileri ile işlem yapabilmeleri için Sistemden çıkış yaparak tekrar giriş yapmaları gerekmektedir."Sicil Bilgilerine Yönelik Bilgilendirme Kılavuzu" defterbeyan.gov.tr adresinde “Kılavuz” bölümünde yayımlanmıştır.