Değerli Meslek Mensupları, TÜRMOB yönetimi olarak öncelikle sağlık, huzur ve başarı dolu günleriniz olmasını dileriz.

TÜRMOB Dijital Dönüşüm ekiplerimiz çalışmalarınızda ve gerekli hesaplamaların yapılmasında sizlere kolaylık sağlaması amacıyla yeni ve kapsamlı bir hesaplama aracını tasarlayarak yayına almış durumdalar. Kendilerine bu çalışmaları için de ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

Sizlere sunulan bu çalışmanın, özellikle yılın sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde yeterli bir zamanın da bulunduğunu dikkate alarak, etraflıca değerlendirmeler, analizler yapmanıza, vergisel avantaj ve yükünü de göz önünde bulundurarak uygulamada bulunan TEK SEFERLİK YENİDEN DEĞERLEME (VUK Geçici 32. Md.) ve SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEME (VUK Mük.298/Ç) müesseselerinin uygulanmasının simülasyonunu görmenize yardımcı olacağını değerlendiriyoruz.

Söz konusu hesaplama aracı olarak sunulan çalışmanın sadece; DOLDURULMASI GEREKEN TABLO sayfasında açık renkle yer alan kısımların tam olarak ve tablonun başında yer verilen şablona uygun olarak doldurulması gerekmekte, diğer sayfalarda ise herhangi bir veri girişine gerek bulunmamaktadır. Diğer sayfalarda hücreler veri girişine karşı kilitli olup, diğer çalışma sayfalarındaki sonuç verileri otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Çalışmanın Hesaplar İtibariyle YD Artışı sayfasında; doldurulması gereken tablo sayfasına veri girişinin yapılması sonrasında, Yeniden Değerleme uygulaması yapılması durumunda, öz kaynakta oluşacak artış tutarı, Geçici 32 nci madde uyarınca hesaplanan ve ilki beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar diğerleri beyanname verme süresini izleyen ikinci ve dördüncü aylarda olmak üzere 3 eşit taksitte ödenebilecek olan % 2 lik vergi tutarı, yeniden değerlemeye tabi varlığın satılması durumunda oluşacak satış kazancını azaltım etkisi,  varlığın satılmayacak olması halinde ise değer artış tutarı nedeniyle değerlemenin yapıldığı yıl ve izleyen yıllarda daha fazla amortisman ayrılması suretiyle elde edilebilecek amortisman gider artışı tutarı hesaplanmakta ve bir özet tabloda gösterilmektedir. Bu özet tablodaki sonuç veriler göz önünde bulundurularak yeniden değerleme uygulamasının yapılmasının avantaj ve dezavantajları birlikte görülebilecek ve analiz ve değerlendirmeleriniz daha kolay yapılabilecektir. 

Bu çalışmamız yukarıda da belirttiğimiz üzere, sizlere hesaplamalarınızda yardımcı olunması amacıyla hazırlanmış olup, Birliğimiz birimlerinin söz konusu çalışma kapsamında herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını önemle belirtmek isteriz.

Saygılarımızla…

Not: Çalışmamızın geliştirilmesine ilişkin görüşlerinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Hesaplama Aracı…>>>