Bazı alacaklar için af ve yapılandırmayı düzenleyen 7440 sayılı Kanun'un sağladığı imkanlardan faydalanabilmek için az bir zaman kaldı. Düzenleme birçok fırsat ve kolaylık getiriyor

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun'un sağladığı imkanlardan faydalanmak için, başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran 2023 olmuştu. Bu tarih tatile denk geldiği için, son başvuru süresi 3 Temmuz 2023 olarak açıklandı. Başvuru süresinin bitimine bir hafta kalmış olmasına rağmen; bayram ve hafta sonu tatili birleşince, kanundan yararlanmak için çok az zaman kaldığı aşikar.

Bugün sizlere; başvuru için çok az zaman kalan af ve yapılandırma içeren düzenlemeyi kısaca hatırlatacağım. Yazımın sonunda da bu fırsatları kaçıranların üzüleceği uyarısını yapacağım.

GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKME FIRSATINI KAÇIRMAYIN!

Yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 7440 sayılı Kanun ile;

* Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

– 2018 ile 2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması,

– Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine, Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

– Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı,

– Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması,

– İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

– Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan,

– Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,

Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,

– Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 indirim yapılması,

– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapılması,

– Vergi aslına bağlı cezaların tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezaların ise %50'sinin silinmesi,

– Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi,

– Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden %10 indirim yapılması gibi önemli fırsat ve kolaylıklar getirilmişti.

Başvuru süresi bitince, maliye kapınızı çalacak

Bu kanun ile mükelleflerin vadesi 31.12.2022 tarihine kadar olup, ödenmemiş olan 521 milyar TL vergi borcu için yapılandırma olanağı getirilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı, 22 Haziran 2023 tarihi itibari ile 265.379.176 TL vadesi geçmiş borcun yapılandırıldığını ve 20 milyar TL de tahsilat yapıldığını açıkladı.

Kanun hükümlerinden yararlanmak için son başvuru tarihi olan 3 Temmuz 2023 tarihinden sonra neler olacak?

– Kanun kapsamında; yapılandırılacak borcu olduğu halde yapılandırma yapmayan borçlulara, başta e-haciz olmak üzere cebren takip işlemleri yapılacak.

– Son 5 yılda gayrimenkul satanlara, bir yılda birden çok işverenden ücret alanlara ve kira geliri elde ettiği halde beyanname vermeyenlere Maliye tarafından yazı ve kısa mesaj ile uyarı yapılmıştı. Bu mükelleflere, matrah artırımı hükümlerinden yararlanabilecekleri hatırlatılmıştı. Bu uyarılara rağmen, beyan dışı bıraktığı gelirler için matrah artırımından faydalanmayanların vergi incelemesine alınacaklarını söylemek için kahin olmaya gerek yok.

2023 yılı, ülkemiz açısından seçim etkisi ile bütçe disiplininden tamamen uzaklaşılan ve hatta ek bütçe yapılacak olmasına rağmen, rekor bütçe açığı verilecek bir yıl. Yapılandırma ve af düzenlemelerinden yapılacak tahsilat, kritik önemde.

Mükelleflere, gelir elde ettiği halde mükellef olmayanlara ve geliri ile harcamasını açıklayamayacak olanlara matrah artırımı yaparak 01.01.2023 öncesi dönemle ilgili dokunulmazlık almalarını şiddetle öneririm.