213 sayılı VUK’a bağlı olarak yürürlüğe giren ve 31.05.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 538 seri nolu VUK Genel Tebliği ile internet üzerinden yapılan mal ve hizmet satışları vergi idaresinin radarına takılmaktadır.

Haber_Resim_tasarım_Yazar_Özel_Mustafa_Alpaslan_Ana2

Son günlerde gayrimenkul fiyatlarındaki artışlar ekonomi gündeminde önemli yer işgal etmektedir. Gayrimenkullerin internet üzerinden fiyat konularak satışa sunulması çok dikkat edici bir durum arz etmektedir. Gayrimenkul fiyatlarının giderek artması nedeni ile vergi konusu da gündeme gelmektedir. Gerek kiralık gayrimenkuller ve gerekse satış amacıyla piyasaya düşen gayrimenkuller önemli bir talep görmektedir. Gayrimenkul sektöründe gerek yeni inşa edilen konutlar ve gerekse ikincil piyasadaki konutlar  satışla ilgili uzun yıllardır kayıt dışılığı teşvik etmektedir.

213 sayılı VUK’a bağlı olarak yürürlüğe giren ve 31.05.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 538 seri nolu VUK Genel Tebliği ile internet üzerinden yapılan mal ve hizmet satışları vergi idaresinin radarına takılmaktadır.

Söz konusu Genel Tebliğin yayınlanmasından sonra bu alanda önemli gelişmeler olmuştur. Buna göre, vergi denetim kurulu müfettişleri marifeti ile cari yıl yani 2022 yılının ilk 5 ayı ile ilgili vergi incelemesi başlatarak mükelleflerin 2022 yılı defter ve kayıtlarını incelemeye almaya başlamıştır.

213 sayılı VUK’a göre cari yıl defter ve belgeleri incelemeye tabidir. Buna göre, inceleme, sonuçları alınmamış hesap dönemleri de dahil olmak üzere tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman bu incelemeleri gerçekleştirilmesi mümkündür.(Bkz: VUK mad. 138)

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi denetim kurulu geçtiğimiz ay önce serbest muhasebeci mali müşavirler ve avukatlar gibi serbest meslek mensuplarını incelemeye davet etmiş bulunmaktadır. Daha sonra gayrimenkul sektöründeki fiyat artışlarının hızlı bir şekilde yükselmesi neden ile yukarıda yer verilen 538 nolu tebliğ kapsamında ilgili kurumları sürekli bilgi verme zorunluluğu getirmiştir. Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayınlanmasına aracılık eden 1- aracı hizmet sağlayıcıları, 2-sosyal ağ sağlayıcıları, 3-yer sağlayıcıları açısından sürekli bilgi verme mecburiyeti başlamıştır. Konuyla ilgili ayrıntılar ilgili tebliğde yer almaktadır. Zorunluluk Haziran ayından itibaren başlamıştır. Tebliğe göre bilgi verilmemesinin özel usulsüzlük cezası söz konusudur.

Sonuç olarak, vergi mükelleflerinin işlemleri üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın denetimleri sıklaşmış bulunmaktadır. Vergi müfettişlerinin defter ve belge ibraz yazıları üzerine 15 günlük süre içerisinde istenilen belgelerin ibraz edilmesi konusuna özellikle dikkat edilmelidir.

HukukiHaber | Av. Mustafa ALPASLAN