Cevdet AKÇAKOCA // YMM Takip et

banner79

banner80

Cevdet AKÇAKOCA // YMM

Bütün Yazıları

Cevdet AKÇAKOCA // YMM
Yeminli Mali Müşavir(YMM) & Bağımsız denetçi(BD) 1945 Bele-Bulgaristan dogumlu, evli, biri kız, biri erkek iki çocuk ve oğlumdan biri ikiz olmak üzere 2 kız bir erkek torun sahibiyim. 1950 yılında Türkiye''ye gelerek Bursa''ya yerleştik. Bursa Ticaret Lisesi, İstanbul I.T.I.A ve İşletme İktisadi Enstitüsü mezunuyum. T.E.K. Orman Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonu, Ipsan Tekstil Sanayii, Elta A.S., Ipekis Mensucat T.A.Ş. ve Penguen Gıda Sanayii A.Ş.'' de muhtelif görevlerde çalışarak 1990 yılında SSK''dan emekli oldum. 1990 yılında üniversite mezunu olmak, 10 milyarlık bilançoya sahip şirketlerde çalışmak ve 12 sene birinci derecede imza yetkili muhasebe müdürlügü şartlarına sahip olmam dolayısıyla YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK belgesine sahip oldum. 1990 yılından itibaren piyasada Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktayım. 1991 yılında Bursa listesinde vergide ilk 100 arasına girdim. 1993 yılında 30. sıralara geldim. 1994 yılında ise Akçakoca Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketini kurarak yine Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya devam ettim. O günden bu yana şirket veya şahıs olarak vergi ödemede ilk 100 arasındayım. İşletme İktisadi Enstitüsü Mezunlar Derneğine, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mezunlar Derneği''ne, Sivilay Derneğine, Osmangazi Rotary Kulübü''ne, Rumelisiad'a üyeyim. Butivak (Bursa Ticaretliler Vakfına), Fahri Trafik Müfettişleri Derneği''ne, Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Bursa Ticaret ve Sanayi odası'na (şirketimden dolayı) üyeyim. Eko haber gazetesinde, iktisadi dayanışma internet sitesinde yıllardır vergi konusunda yazılar yazmaktayım. Vergi, muhasebe, ithalat, ihracat, yatırım konularında danışmanlık yapmaktayım. Türkiye''de okullarda ögretildiği kadar yani derdimi anlatacak derecede İngilizce bilmekteyim.

Masanın her iki tarafındaki meslek mensuplarına

Geçen yazımda ihracat ve yurtdışı işlerde götürü gider uygulamasını ele almıştım. Konuyu işledikten sonra özellikle kamuda bulunan ve inceleme yaparak rapor hazırlayan inceleme elemanları hakkında bazı ifadeler kullanmıştım. Hah, şimdi...
24 Temmuz 2021

İhracat ve yurtdışı işlerde götürü gider uygulaması

İhracatı artırmak için verilen teşviklerden biri de Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/1 maddesindeki ihracat ve yurtdışı faaliyetlerin binde (5) i oranındaki götürü gider indirimi idi. Maddeyi aynen alalım. İndirilecek Giderler, Madde 40 Safi...
13 Temmuz 2021

İç kaynaklardan sermaye artırımı ve bağımsız denetim

Bu sütunlarda defalarca, bilirkişilerin, SMMM ve YMM'lerin özellikle sermaye artırımı ve sermaye ödeme raporlarında, eğer firma bağımsız denetime tabi ise, ödenmiş sermayenin bağımsız denetime ait bilanço ve mali tablolardan tespit...
29 Haziran 2021

Veraset ve intikal vergisi (viv) diye bir vergi

Tam vergi yapılandırması çıktığı sıralarda biz bambaşka bir konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz, sayın okurlar. 15.06.1959 Tarih ve 10231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7338 sayılı veraset ve intikal vergisi...
22 Haziran 2021

Nihayet vergi barışında yeniden değerleme geliyor

Yıllardır, birikimli enflasyon hesabı ile yapılan hesaplamada bilançoların çok bozulduğunu, bu sebeple bir defaya mahsus yeniden değerleme yapılması gerektiğini gündeme getiriyordum.  En son aşağıdaki yazımla çok detaylı bir inceleme...
15 Haziran 2021

NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA %50 FAİZ İNDİRİMİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 10. Uncu maddesi Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde; Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından yapılacak indirimleri göstermektedir. Bu indirimlerden biri...
10 Haziran 2021

Hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılma yönetmeliği değişti.

Hamiline yazılı pay sahiplerinin 29.05.2021 tarihinden itibaren anonim şirket genel kurul toplantılarına katılabilmelerine ilişkin yönetmelik değişikliği 31495 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Yapılan değişiklik özet olarak: 1- Hamiline...
08 Haziran 2021

Yandı smmm ortaklı bağımsız denetim şirketi denetçileri ( 2 )

Bir önceki yazımızdaki hükümlerden hareketle konuyu biraz da basitleştirerek yeniden açıklamaya veya bazı konuları vurgulayarak açıklamaya çalışalım 6102 sayılı TTK. 400 üncü maddesi ve gerekçesinden anlaşıldığı kadarıyla ...
01 Haziran 2021

YANDI SMMM ORTAKLI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ DENETÇİLERİ ( 1 )

Denetim konusu, 6102 sayılı TTK'nın 400 üncü maddesi ile gündemimize girmiştir. Kanunun bu maddesine göre Denetçi aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir.  Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest...
25 Mayıs 2021

Emisyon Primi ve Yeni Ortak Alma

Konumuz ve sorumuz anonim şirketler, belli bir kazanç ve birikimden sonra sermaye artırımında primli pay senedi çıkaramaz mı? Cevap: Evet a.Borsaya açılarak, fakat çok masraflı ve prosedürlü b.Borsaya açılmadan, primli pay ihracı ile… c.Bana...
11 Mayıs 2021

Eskiden A.Ş. Genel Kurulları

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. Bu kanunun mesleğimizi ilgilendiren kısmı Hamiline hisse senetlerinin Merkezi...
04 Mayıs 2021

DİKKAT: HAMİLİNE HİSSELER VE TERÖR BAĞLANTISI

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. Bu kanunun mesleğimizi ilgilendiren kısmı Hamiline hisse senetlerinin Merkezi...
27 Nisan 2021

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi tebliği (2)

Kayıtların paylaşılması (1) Bu Tebliğ uyarınca MKK nezdinde tutulan kayıtlar gizlidir. Bu kayıtlar ancak ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır. (2) Bakanlık, bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilen işlemler esas...
19 Nisan 2021

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi tebliği (1)

Bir müddet önceki yazımızda hamiline yazılı hisse senetleri ve merkezi kayıt kuruluşuna kaydı konusundaki yasal düzenlemeleri konu etmiş ve açıklamalı tebliğ gerektiğini yazmıştık.  Nitekim 02.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi...
16 Nisan 2021

GERİ ALINAN PAYLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONUSU

Anonim Şirketlerin kendi hisselerini veya ortaklık paylarını almaları konusunda şimdiye kadar 4 tane yazı yazdım. Bana göre çok önemli bir konu idi. Son düzenleme 17.Kasım.2020 tarih ve 31307 sayılı resmi gazetede yayımlanan ' 7256 Sayılı...
15 Nisan 2021

Bağımsız denetimde büyük işletme ve ücret bildirimi tarifi (Genişletilmiş Anlatım )

Yeni büyük işletme tarifi:             2021 senesi Bağımsız Denetim uygulamaları açısından ardı ardına birçok yeni kararın ve değişikliklerin hayata geçtiği bir yıl olmaktadır.  Bilindiği...
13 Nisan 2021

Bağımsız denetimde büyük işletme ve ücret bildirimi tarifi

A.Yeni büyük işletme tarifi: 2021 senesi Bağımsız Denetim uygulamaları açısından ardı ardına bir çok yeni kararın ve değişikliklerin hayata geçtiği bir yıl olmaktadır. Zorunlu olarak TFRS uygulayanlar dışındaki, bağımsız denetime...
13 Nisan 2021

Bağımsız denetimde yabancı para cinsinden parasal kalemlerin ölçümü duyurusu

Bu Duyuruda a.Yabancı paraların, yabancı para ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların VUK 280 inci maddeye göre borsa rayici ile değerleneceği b.130 sayılı VUK tebliğine göre Maliye Bakanlığınca bu konuda herhangi bir tespit yapılmadığı...
06 Nisan 2021

Biraz da tarih

Çocukluğumda okuduğum Hazret-i Ali maceraları ile ilgili olarak bazı kitaplar, hatırladığım kadarı ile Raviyan-ı ahbar, nakilan-ı asar şeklinde başlardı. Biz de bu yazımıza böyle başlayalım dedik. Abbasi halifelerinden Harun Reşit'e...
31 Mart 2021

Bağımsız denetim üzerine çeşitlemeler

Gerek çağın getirdikleri ve gerekse de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, zor da olsa ülkemize bağımsız denetim kavramını getirdi. 6102 sayılı TTK uygulaması 10 yılı, bağımsız denetim uygulaması da 7 yılı geçmek üzere. Türkiye'mizde...
23 Mart 2021

Antika satış ve müzayedesi vergi durumu

Son iki yazımdan sonra birçok yazı aldım. Bunlardan enteresan olan birini aynen paylaşmak istiyorum. Sayın Üstadım; Merhaba;… son ‘sanal mağazacılık ve muhasebesi' konulu yazınızı okuyunca size yazmaya karar verdim. ….. özel sektörde...
09 Mart 2021

Hamiline Hisseler MKK’na bildirilmek mecburiyetindedir

Yazarımız Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Cevdet Akçakoca'nın Yeminli Mali Müşavirler Odası Bursa Şubesi'nde yaptığı sunum; Sunumumuz 3 konuda genel bilgi içermektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu Hakkında Bilgiler, TTK açısından...
05 Mart 2021

KARİZMAYI ÇİZDİRDİK

Bundan birkaç hafta önce, bir yurt dışı seyahatine çıkıyordum. Benim okuma hastalığım var, bütün arkadaşlarım bilir. Hemen birkaç tane kitap aldım. Bir tanesi Mahfi Eğilmez'in son romanı 'İnferis”, bir tanesi Selim Atalay'ın...
25 Şubat 2021

Sanayicilerimizin dikkatine uluslararası bir makale

Dün, bir arkadaşımdan aldığım makale bilgisi beni gururlandırdı ve hemen yazımı değiştirme ihtiyacı hissetim. Türkiye'de yıllardır gazetelerde bahsedilir, üniversitelerimiz yurtdışında başarı kazanamıyor, dünyanın ileri üniversiteleri...
24 Şubat 2021
33
açık
Namaz Vakti 30 Temmuz 2021
İmsak 04:04
Güneş 05:50
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:31
Yatsı 22:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@