24 Kasım 2023 tarihinde yeniden değerleme oranı %58,46 olarak resmî gazetede yayınlandı.

Bilindiği üzere birçok vergi ve cezalar için uygulanacak artışlarda bu oran esas alınmaktadır. Tespit edilen yeniden değerleme oranı ile yapılacak bazı vergi artışlarını tahmini olarak aşağıdaki şekilde tespit ettik.

2024 YILI VERGİ DİLİMLERİ (ücret gelirleri hariç)

2023 Yılında ilk vergi dilimi 70.000 TL olarak uygulanıyordu. Bu tutar 2024 yılı için %58,46 oranında artırılacak ve matrah tahminen 110.000 TL olacaktır. Diğer dilimlerde aynı hesaplama yöntemiyle 2024 yılıyla ilgili vergi tarifesi aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir.
 

GELİR ORAN         VERGİ            TOPLAM 

110.000 (70,000 *1,5846)          %15   16,500          16,500

240.000 (150,000*1,5846)        %20   26,000          42,500

590.000 (370,000*1,5846)        %27   94,500          137,000

3,000,000 (1900,000*1,5846)   %35   843,500        980,500

3,000,000 fazlası                           %40

Örneğin 700.000 TL vergi matrahının olması durumunda, 590.000 TL için 137.000 TL vergi, fazlası için yani 700.000-590.000 = 110.000 için oran %35 olarak uygulanacaktır. Bu durumda 110,000*%35 = 38.500 TL fazlası ile 700.000 TL matrahın vergisi toplam 137.000+38.500= 175.500 TL olacaktır.

BİNEK OTO GİDERLERİ

Kiralanan binek oto giderlerinin 2023 yılında en fazla 17.000 Tl sini gider yaza- biliyorduk. 2024 yılında bu tutar da yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle 27.000 liraya çıkmıştır. Ayrıca KDV ve ÖTV tutarlarını yeni alınan bir otomobil için 2023 yılında en fazla 440.000 liralık tutarını gider yazabiliyorduk. 2024 yılında bu tutar 697.000 TL olacaktır.

DEĞER ARTIŞ KAZANCI İSTİSNASI

Özellikle 5 yılı geçmiş taşınmaz satışlarında ve araç satışlarında ortaya çıkan değer artış kazançları istisnası da yeniden değerleme oranında artırılmıştır. 2023 yılında 55.000 TL olan değer artış kazanç istisnası 2024 yılın da 87.000 TL olarak uygulanacaktır.

KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA       

Konut kira gelirlerinde 2023 yılında 21.000 TL olan istisna tutarı, 2024 yılı için 33.000 TL olarak uygulanacaktır. Bilindiği üzere bu istisna yalnız konut kira geliri için geçerlidir. Ticari ve serbest meslek kazançlarında bu istisna uygulanmamaktadır. Ayrıca stopaja tabi tutulmuş iş yeri kira gelirlerinde beyan sınırı da 2023 yılında 150.000 TL olan tutar 2024 yılında 237.000 TL olarak uygulanacaktır.

Bunların dışında motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları, idari para cezaları, emlak vergileri v.s. gibi artışlar da yeniden değerleme oranı kader arttırılacaktır. Sadece emlak vergisi artış oranı yeniden değerleme oranın yarısı kadar olacaktır.

Bütün mesele, ödediğimiz vergiler kadar hizmet alıp almadığımız ve devlet harcamalarına adaletli bir şekilde katılım sağlayıp sağlamadığımızdır. Belki de vatandaş olarak en çok sorgulamamız gereken yerler burasıdır.